Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за поверителност и употреба на „бисквитки“. Научи повече тук

logo


Политика за връщане на продукти


I. Стоките, закупени от физически лица попадат под Закона за защита на потребителите, според който:

1. Потребителят има право да върне закупени стоки без основание в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на получаването им. Стоките следва да бъдат в изряден търговски вид, с прикрепени оригинални етикети, неразопаковани, с ненарушен вид и цвят и небрандирани. Задължително е при предявяване на рекламация да бъде попълнен формуляр за отказ от покупка и той да бъде придружен от касов бон и/или фактура за извършената покупка. Разходите за връщане на стоки, както и банкови такси в този случай са изцяло за сметка на клиента. Ако клиентът не върне стоките в указания от закона срок, Номер Едно АДВ ЕООД има законовото право да откаже връщане на стоките. Връщането на сумата на клиента се извършва в 14-дневен срок от датата на получаване на върнатата стока в наш склад в гр. София и по начина, по който е било извършено плащането от клиента. Отказът от закупените стоки следва да бъде заявен писмено на наш електронен адрес: office@n1adv.com.

 

2. Потребителят има право да извърши рекламация относно качеството на закупени стоки в срок от 2 (две) години, съгласно Закона за защита на потребителите, като в случай, че става въпрос за облекло, може да се предявят претенции само за дефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба, но не и щети, причинени в резултат на неправилни външни въздействия, като пране при неподходяща температура, с неподходящи препарати, неправилно сушене, небрежно ползване и пр.  Задължително е при предявяване на рекламация да бъде попълнен формуляр за рекламация и той да бъде придружен от касов бон и/или фактура за извършената покупка. В случай, че рекламацията бъде уважена, всички транспортни разходи са за сметка на Номер Едно АДВ ЕООД. В случай, че рекламацията се окаже неоснователна, то клиентът поема всички транспортни разходи за стоката.

 

Потребителят няма право да върне бански костюми, бельо, бижута и очила, освен в случаите на рекламация относно качество.

 

II. Юридическите лица не попадат под Закона за защита на потребителите, т.е. не са потребители по смисъла на §13, ал.1.

В тази връзка Номер Едно АДВ ЕООД въвежда следните правила за работа със своите клиенти:

 

1. Стоки, които биват получавани на място в нашия склад в гр. София следва да бъдат преброени още в момента на получаването им. Възражения относно количества, освен в случаите, когато става въпрос за много бройки, няма да се приемат след взимане на стоките от склада ни и подписване на ППП. Големи обеми стоки следва да бъдат преброени поне на брой опаковки – кашони, пликове и т.н. Ако при проверка на стоките на територия на клиента се установят липси от запечатан кашон, следва това да бъде заявено не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на взимане/получаване на стоките. Всякакви претенции за количества след изтичането на този срок няма да бъдат уважени. Възражения относно качество също следва да бъдат извършени в срок до 5 (пет) работни дни, като е задължително да ни се предостави физически продукт или ако това е абсолютно невъзможно – на качествени снимки, от които да е виден дефектът.

2. Стоки, които биват получавани чрез куриерска услуга (доставка)

В случай на доставка до ваш адрес, молим да се огледат опаковките за евентуални нарушения на целостта им. Ако има съмнения за отваряне на опаковка или в случай на разкъсана и очевидно увредена такава, веднага се попълва протокол в присъствието на куриера (служител на куриерската компания), в който се отразяват забележките. В случай, че това не бъде извършено, ние няма да имаме право на претенция спрямо куриерската компания и съответно няма да можем да уважим евентуална рекламация. Рекламации относно количество и качество следва да бъдат предявени не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на взимане/получаване на стоките.

Молим, преди да предявите претенция за липса, внимателно отново да изброите стоките.

Не сме в състояние да уважим рекламация за текстилни продукти, когато не са спазени изискванията за пране, гладене, почистване или съхранение. Същото важи и за всички останали стоки, които са били третирани небрежно или увредени по вина на клиента. Призоваваме нашите клиенти да се запознаят с необходимите грижи за текстилните продукти, указани на страница "Грижа за продуктите", както и да спазват внимателно указанията на етикетите.

Няма да се уважават рекламации за явни дефекти, когато стоките са брандирани.

В случай на скрити дефекти, които са станали видни след брандиране на стоките, ние ще уважим рекламацията и ще положим максимални усилия за най-бързо разрешаване на ситуацията.

За избягване на проблемни ситуации при брандиране, препоръчваме изработката на мостра, особено когато се касае за големи тиражи.

Бихме желали да Ви уверим, че винаги ще се опитваме да разрешаваме всякакви проблеми по отношение на брой и качество по оптимален начин.  

Формуляри


Формуляр за отказ от стока

Формуляр за рекламация